Aggiunta di espressioni linguistiche e termini, da stampare ed inserire, al libro " Valdesi a Mormanno"

Aggiunte, da stampare ed inserire, a “Valdesi a Mormanno”. 1
Ricerca di espressioni linguistiche e termini del Provenzale/Occitano, molto simili a quelli d’uso comune del dialetto di Mormanno, dove nella pronuncia tipica nostra la doppia ll si è trasformata in ddhr e la v in b, e viceversa.2
L’Occitania non ha mai costituito, nella sua interezza, uno stato unitario, ed è pertanto identificabile solamente con criteri socio-linguistici.
Comprende una popolazione di circa 12 milioni, divisa in sette regioni dello stato francese(Delfinat, Prouvenso, Auvernho, Guiano, Lemousin, Gasconho e Lengadoc), la Val d’Aran, nei Pirenei, amministrata dai catalani, e circa 200.000 abitanti nelle Alpi Occidentali del Piemonte.
L’Occitania italiana comprende (da sud a nord) le valli Ellero, Pesio, Alta Corsaglia, Vermenagna, Gesso, Stura di Demonte, Grana (in cui si trova il Comune di Castelmagno), Maira, Varaita, e Alta Valle Po, in provincia di Cuneo; in provincia di Torino, le valli Pellice, Germanasca, Chisone e Alta Valle Susa.
Non vanno dimenticati il Comune di Olivetta S. Michele in Liguria e Guardia Piemontese (ed altri, come S. Sisto e Mormanno) in Calabria.
Quando Dante Alighieri tentò la prima classificazione delle parlate romanze (neo-latine), teorizzò tre idiomi: la lingua d’oc, la lingua d’oil (francese), la lingua del sì (italiano).
La lingua d’oc venne così definita perché derivava la propria particella affermativa dal latino hoc est (questo è).
La lingua d’oc si è formata dalle parlate locali Iberiche e Celto-Liguri, latinalizzate dalla conquista romana (il confine tra la Gallia e l’Italia era posto lungo la linea che divide la pianura dai primi contrafforti delle Alpi.
La civiltà occitana si sviluppò quindi nel medioevo, dando vita ad una raffinata cultura che condizionò tutta l’Europa, in particolare nella letteratura e nella musica.
E’ a tutti noto il contributo che la nascente cultura italiana del XIII secolo, con Dante Alighieri e la “Scuola del Dolce Stil Novo” deve ai Trovatori occitani, alla loro lirica e alla loro poetica.
L’OCCITANIA ITALIANA
Si compone di 15 valli alpine a cui va aggiunto il comune di Olivetta S. Michele in provincia di Imperia e Guardia Piemontese (ed altri, come S. Sisto e Mormanno) in Calabria.
L’apogeo la cultura occitana lo raggiunse nel periodo Angioino, ma tutta questa ricchezza di pensiero e di arte allora egemone nel mondo occidentale, andrà a poco a poco indebolendosi già dopo la crociata contro gli Albigesi (XIII secolo).
Nel 1539,con l’editto di Villar-Cotteret, almeno a livello ufficiale, l’Occitano venne relegato al ruolo di dialetto locale, perdendo quella sua caratteristica di lingua e di cultura universalmente riconosciuta.
Dopo un breve risveglio nel XVI secolo, ci fu una notevole valorizzazionene
degli aspetti culturali e linguistici sul finire del secolo scorso ove emersero
figure di notevole pregio, come Frederic Mistral, che ricevette nel 1904 il Nobel
per la letteratura con il poema occitano/Provenzale, “Mireio”.
1 D. Crea: Valdesi a Mormanno in Calabria Citra-Tracce Provenzali ed occitaniche attraverso alcune testimonianze storico-linguistiche-Viva Liber Edizioni- 2013- Nocera Inferiore (sa)
2 Proverbi ed espressioni, alcuni da me adattati, tratti da:
– ‘O libre meu”, manuale didattico, con annesso vocabolario italiano-Occitano, per l’insegnamento della lingua occitana nella scuola, edito dal Comune di Guardia Piemontese (cs), 2001;
-Dizionario Occitano – Italiano, + Eventi Edizioni, Cuneo, 2008;
-Lou Pichot Tresor, dictionnaire Provençal-Français-Editions AUBERON, 2000;
-da Siti internet che trattano del Provenzale/Occitano.
Abril ‘l a tranta dzurn, se la piau trantün, la fâi nint mâl a nisciün
Aprìli à thrénta ijùrni, si ni pigghijàva (n’avèra) thrintùnu, nun facéra annènti mal’a niscijùnu
A la candlera, o gran fraid o gran nivera
A la cannilòra, o grànni frìddu o grànni nivéra
A la seira liùn, a la matin plandrùn
La sìra liùni, la matìna pilandhrùni
Al paìs de Mormànno, a la statora, quora ‘o solelh al tomba arrier la montanha, l’es ‘o moment mai bèll. L’es l’ora che tot lhi sapator ilh se recòlhon de la terra. E pure lor, taliant ‘o solehl, ilh se scordan de . tota la fatiga e dei pensier. Ilh pensan que ‘o jorn après ‘o solehl al a de luire sol per un autra jornata de fatiga!
A lu paìjsi di Murumànnu, a la staggijùni, a quiddhrùra chi lu sòli tùmma darèr’ a la muntàgna, ijé lu mumèntu chijù bèllu. Ijé l’ùra chi tùtti li zappatùri si ricògghijnu da la tèrra. E pura lòru, guardànnu lu sòli, si scòrdanu di tùtta la fatìga e di li pinzèri. Ijddhri pènzanu ca lu ijùrnu apprèssu lu sòli àdda lùci sùlu pi ‘n’àvuthra ijurnàta di fatìga!
Al paìs de Mormanno, dal mes de Junh, tot ‘o mes de Iolh e d’Agòst e bona part dal mes de Setembre, ‘o temp al es bon.
A lu paìjsi di Murumànnu, da lu mìsi di Giùgnu, tùttu lu mìsi di Lùgliu
( Giugnèttu) e d’Agùstu e bbòna pàrti di Sittèmbri, lu tèmp(b)u ijé bbònu.
Aont ilh van lhi goalhon a passeri? Ilh caminan per le strae dal paìs.
A’ddu vànu li guagliòni a passìjà? Ijddhri camìnanu pi li sthràti di lu paìjsi.
A pifanìa lu dzurn longa lu pas ‘d la furmia, a san bastianau pas du can, a candlera n’ura ‘ntera.
A Bbifanìa (6 genn.) lu ijùrnu allònga nu pàssu di furmìca, a sàntu Vastiànu (20 genn.) nu pàssu di càni, a la cannilòra (2 febbr.), n’ura ‘ntéra.
Aprés al marín, la gi van lu puvrín.
Dòppu lu (véntu) marìnu, vèni lu pruvulìnu
A Seinta Catrinë onhi mueijoun i vont sa fouishinë
A Santa Catarìna(25 Nov.) ògni càsa vò la sùija fascìna
A Sèinta Madlèin a la nhui lhe plèina
A Sànta Matalèna(22 Lugl.) la nùci ijè chìjna
A san Matia, la s’ sâ ancâr nint che invarn la sia:
A sàntu Mattìja , (24 febbr.) nun si sa annènti chi vérnu sìa
A San Toumà poumës queitœs e pan brusatâ, l’inver es arivâ
A sàntu Tummàsu (29 dic) patàni cotti e pàn’arruscijàtu, lu vèrnu ijé arrivàtu
A san Valentin, l’ âiga cur pur lu tsamin:
A sàntu Valintìnu (14 febbr.), l’acqua cùrri pi lu camìnu (sentiero, via)
Brut a santa Bibiana, caranta djor e na sènona
Brùttu a sànta Bibbiàna, quaranta ijùrni e ‘na simmàna
Ci l’ é mort fâi tara, ci l’ è viu fâi gara:
Cùnga ijè mòrtu fa tèrra, cùnga ijè vìvu fa guèrra
Cura lu gâl al tsanta ad sera, al sant la nivera:
Quànnu lu gàddhru cànta di sìra, sènti la nivèra
Dal vintùn a natal lou journ cries d’en pas d’en gal
Da lu vintùno a natàli lu ijùrnu cresci di ‘nu passu di gàddhru
Diamenja me ai envitat a minja a la ca’ mia Pieire e Jan, e ja ‘o sande mia maire ilh comença a preparar le còse bone qu’ilh saup far ilh, e ‘o paire, la matin a prìest, al se soma e al vai al mercat a chaptar li peisson fresc e ‘o pan.
Duminicadìja ijègu àgghiju mmitàtu a mangijà ‘ncàsammìja Pètru e Giuvanni, e già lu sàbbatu màmma mìja à cuminciàtu a priparà li còsi bbòni chi sàpi fa’ ìjddhra, e pàthrima, la matìna prèstu, s’è ijavuzàtu e ijè ijùtu a lu mircàtu a accattà li pìsci frìschi e lu pàni.
Eun ommo sensa ardzèn l’è eun laou sensa dé
‘n’òmmini senz’argèntu (dinàri) ijé ‘nu lùpu senza dènti
Fa transvazé lo vin a la leuna tendra
Fà thravasà lu vìnu a lùna ténnira
Febrier lou court , lou pieis de tout
Filivàru lu cùrtu, lu pèiju di tùtti.
Fréye, fréye partadjèn : a tè la paille, a mè lo fen
Fràti, fràti spartèmu, a tìa la pàgghija, a mìa lu fènu
Gi dzurn: mârs a slungâr, stambri a scörtzâr
Li ijùrni: màrzu a l’allungà, sittèmbri a l’accurtà
Ista straa quìilh enquiana al paìs la pareis una sèrp.
‘Stà sthràta c’acchijàna a lu paìjsi pàri ‘na sèrpa.
Ki brägle a tüt mument, pamai nün al sent
Cùnga sbràijta tùtti li mumènti, màij nùddhru lu sènti
Ki sent e tas, a god tut ‘l mond an pas
Cùnga sènti e tàci (nun dìci), si gòdi tùttu lu mùnnu ‘npàci
L’agiüt du gèndre düra dau giöves au vèndre.
L’aijùtu di lu ijènnaru và da lu jùvi a lu vènniri.
La lènga l’ä gnün oss ma l’è chélla che fä mäl gross.
La lingua nun tèni nuddhr’ òssu ma ijè quìddhra chi fa màli gròssu..
La lünna i giâ lu rö, o vant o brö:
La lùna à già lu ròddhru , o vènt’ o bbròdu (àcqua)
La matiná l’ é la mâiri ‘d la dzurná
La matinàta ijé la màmma di la ijurnàta
La nèi dizembréina per trèi mé l’è vizuna
La nìvi dicembrina pi thrè mìsi ijé vicìna
La nùech es màire di pensìer, lou joùrn es pàire di mestìer
La nòtti ijè màmma di li pinzèri, lu ijùrnu ijé pàthri di li mistèri
La vrundèlla i s an vän peur San Lourèn.
Li rinninèddhri sinni vànu pi Santu Lavrènzu
Lë Boundio nou prëzèrvë dë la néo nouvëmbrino e dou méi d’mai la brino
Lu Bondìu ni scàmpi da la nìvi nuvembrìna e di lu mìsi di màiju da la brìna (lu mashcùri).
Le busie a sùn cùm j sop, c’a s’cunosu da luntan
Li bùscìj su cùmi li zòppi, ca si canòscinu da luntànu
Lest a mandzâr, lest a travagiâr
Lést’ a mangià, lést’ a travagghià
L’es un piaser caminar aicì, al paìs de Mormanno, e respirar ista ària saniça qu’ilh fai bèn a li pormòn.
Ijé ‘nu piacìri caminà qua, a lu paìjsi di Murumànnu, e rispirà quist’ària sanìzza chi fa bbèni a li pirmùni.
Li quartier mai vèlh dal paìs de Mormanno l’es aiquil de Castello, de la Costa, de San Michele, de Casalicchio. Le vanelle ilh van d’un quartier a un autre. La ilh eran le pòrte ab le portichèlle per spiar se lhi abitant ilh preian coma ilh disia la Guieisa catolica.
Li quartèri cchijù vècchij di lu paìjsi di Murumànnu sùnu quìddhri di Castèddrhu, di Còsta, di Santu Michèli, di Casalìcchiju. Li vanèddhri vànu da ‘nu quartèri a ‘n’àvuthru. Ddhrà c’èranu li pòrti cu li purtèddhri pi spijà si l’abbitànti prigàvanu cùmi dicìja la Chijèsa cattòlica.
Lhi Valdès ilh vivian come se fossen stat pure lor catolic; a la mochona, emperò, dins le case lor, ilh preìan come la fe lor ilh lhi disia.
Li Valdìsi vivìjanu cùmi si fùssiru stàti pùra lòru cattolici; a l’ammuccijùni, pirò, ‘ntrò li càsi loru, ìddhri prigàvanu cùmi la fìdi loru li dicìja
Lou bon l’è po lèvor-se bounoura, l’è arrivor a tèis (vallée du lys)
Lu bbònu nunn’è livàrsi di bon’ùra, ijé arrivà ‘ntèmpu
Lou bon tchimèn l’è lou più curt
Lu bbònu camìnu ijé lu chijù cùrtu
Lou mâl dë i aoutri ou gariè pâ lou nôtrou.
Lu màli di l’àvuthri nun sàna (guarìsci) lu nòsthru
Lu mandzar dal visin l’é sampri pi bon
Lu mangijà di lu vicìnu ijé sèmpi chijù bbònu
Lu pan dal dzanri l’ é nint trop tanri:
Lu pàni di lu ijènnaru nunn’ è annènti tènniru
Ma! Avèm a far propri una bèlla fèsta. –
E sìne, Anna: pure me lhi stavo pensant. Sèm dins al mes d’Agost, mas emperò fasèm coint que nos sèm dins al mes de Desembre. De pressa preparo le còse qu’al se fai a la festa de Nouvè, a Desembre.
Ma! Avèmu a fa propriu ‘na bèddhra fèsta.
E sìni, Anna, pùra ijègu ci stàvu pinzànnu. Sùmu a lu mìsi d’Agùstu, ma però facèmu cùntu ca sùmu a lu mìsi di Dicèmbri . ‘Mprèssa ‘mprèssa pripàru li còsi chi si fànu a la fèsta di Natàli, a Dicèmbri.
Maré avsin, maré matin:
Màlu vicìnu, màlu matìnu
Mél pantsa crèpò què roba avantsò
Mégghiju pànza cripàta ca rròbba avanzàta
Nebia rusa da matin: lu bel tamp ‘l é a la fin
Nègghija rùssa di matìna, lu beddhru tèmbu ijé a la fìni
Onhi arbou fa i souo oumbro.
Ogni àrburu fàci l’ùmbra sùija
Pan prità, pan perdù
Pàni ‘mpristàtu, pàni pirdùtu
‘O pan cuèit: Usar ‘o pan vèlh spresat. Al se quiava a còire dins una caçaròla ab oli d’oliva, petrosin, una fuèlha de laure, alh, peure aspre, pomodòr e un pòc de sal. Bon apetit!
Lu pànicòttu:Usa lu pàni vècchiju spizzàtu. Si càla a còci daìnthru a ‘na cazzaròla cu l’ògghiju d’avulìva, piddrhusìnu,’na fògghija di làuru, pìpi àspru, pummidòra e ‘nu pìcchi di sàli. Bbonappitìtu!
‘O Professor comença a cointà lhi faitarìell de la storia del paìs de Mormanno.
Lu Prufissùri cumincia a cuntà li fattarèddhri di lu paìsi di Murumànnu
Pa nun po’ empatsô a l’aure dë souflô e a la dzent dë parlô
Niscijùnu po’ ‘mpidì a l’ària di fhijufhijà e a la gènti di parlà
Perquì, Paolo, tu vai de prèssa? Camino per arrivar a mon fraire.
Picchì, Paulì, vàij di prèssa? Camìnu p’ arrivà a fràtima.
Pulente e lait büglì, tré saut l’é digerì.
Pulènta(Frascàtula) e làtti vuddhrùtu, trè zùmpi e l’ài diggirùtu
Qui es que la se strema dins al Musèu de la Civiltat contadìna? –
Aicì la llh’es tot aiquòn qu’al se usia per la taula:Caçaròle, la chocolatèra del cafè, la caçaròla de rame stanhat, la lanchèlla per l’aigua. La l’ehs la mèla aont la s’empastava la farina per far ‘o pan, lhi arnès dal scarpar, lhi ferri dal falehname e tante autre còse.
Chi ijé stipàtu daìnthr’a lu Musèu di la Civiltà cuntadìna?-
Qua c’è tùttu quìddhru chi s’usàva pi la tàvula: Cazzaroli, la ciculatèra di lu cafè, la cazzaròla di rama stagnàta, la lancèddhra pi l’àcqua.
C’è la màtthra àddu s’impastàva la farìna pi fa lu pàni, l’arnèsi di lu scarpàru, li fèrri di lu falignàmi e tànti’ àvuthri còsi.
Qui vol far fase, qui vol nen far comande.
Cùnga vò fàni fa, cùnga nun vò fàni cumànna
Santa bibiâna (2 dicembre) cumanda caranta dzurn e inna semâna
Sànta bibbijàna cumànna quaranta ijùrni e ‘na simmàna
Sa plot a Sent’Ana, tanta mana, sa plot a San Roc, a servaet ancour in poc, sa plot a Seint Bartoloumî a servaet pa pì
Si chijòv’ a Sant’Anna (26 luglio), tànta mànna, si chijòvi a Sàntu Ròccù (16 agosto), sèriv’ ancòra ‘nu pìcchi, si chijòv’ a Sàntu Bartulumèo (24 agosto) nun sèrivi cchijiù
Savèn tsen què s en, savèn po tsen què dévénèn
Sapèmu chì ssùmu, nun sapèmu chi divintàmu
S lë plòou ël joû dl Asansioùn peur carànt joû lë plòou
Si chijòvi lu ijùrnu di l’Ascinziùni pi quaranta ijùrni chijòvi
Se lu dzuvvi al sabesa e lu vecc al puesa!
Si lu ijùvini lu sapìssi (sapèra) e lu vecchiu lu putìssi (putèra)!
Se Mars u va süt, gran per tüt, e s e Mars u va bagnà manc per chi ka l’an semnà.
Si Màrzu ijé asciùttu, grànu pi tùtti, e si Màrzu ijé mugghijàtu màncu pi quìddhri chi l’ànu siminàtu
Se sis neissù pounchù pos pa mourìr cadrà
Si ssì nascijùtu pizzùtu nun pòij murì quatrhàtu
Se troune lo mèis de novembro, l’an saret bon
Si thròna lu mìsi di nuvèmbri l’ànnu sarà bbònu
Tarsa abrilanda caranta dzurn cumanda:
Tèrzu aprilànti ( 3 apr. ) quaranta ijùrni cumànna
Üne fenne per méisun l’é la benedissiun, duà fenna la cunfüsiun e tré la danassiun.
Gùna fèmmina pi ‘ncàsa ijè la binidizziùni, dui fèmmini ijè cunfusiùni e thre ijè la dannaziùni
Yi moustchi sé tchopoun touhr la mél
Li mùschi si ‘ncàppanu cu lu mèli
°°°°°°°°°°°°°°°°
Dal Dizionario Occitano – Italiano, + Eventi Edizioni, Cuneo, 2008
Provenz/Occitano > Italiano > Murmannòlu
Après – (dopo) –
Aprosmar (se)– (avvicinarsi) –
Arrent –(vicino a ) – rènti (caminàva rènti rènti a lu mùru
Atacar – (cominciare) – attaccà
Aut – (alto) – (
Autàr –(altare) –
Auzel –(uccello) – aucèddhru
Avisar(se) –(accorgersi) – abbisà – (mi n’avìa abbisàtu =me n’ero accorto)
Baisar –(baciare) – vasà;
Balansa – (bilancia) –
Bancon (grosso banco dei negozi) – bancùni
Batejar – –(battezzare) –
Bavairol – (bavaglino) – vavarèddhra
Bichel – (bicchiere) – bicchèri
Braias – (calzoni) – vràchi
Calcon –(qualcuno) – caccùnu
Camisola – (gilè) –
Carrear – (trasportare con andirivieni) –
Catrale – (fidanzato) –
Cauda – (calda) – càvuda
Cereiza – (ciliegia) – ciràsa
Cereisar – (ciliegio) – cirasàra
Ceser – (cece) –
Chocat – (ubriaco, sbronzo) – ‘nciuccàtu
Cistela – (cestella) – cistèddhra
Coram – (cuoio) – còriju
Cranc –(granchio) – crànciu
Criatur – (bambino piccolo) –
Culhiera – (cucchiaia forata) – cucchiàra
Dedint – (dentro) –
defora – (fuori) – dafòra
Delgat – (esile) –
Denant’ier –(avantieri) – ‘nnàntijèri
Deprimas – (prima) –
Dereire – (dietro) –
Dessota – (sotto) –
Douç – (dolce) – dùci
Eissir – (uscire) –
Enant – (davanti) – ‘nnànti
Enchaucinar – (imbiancare) –
Esbarruat – (sgomento, confuso) – abbarrucàtu
Escontrar – (incontrare) – scunthrà
Esfonjar – (affondare, sprofondare) –
Estraçat – (stracciato, lacero) –
Estrepit – (convulsioni) – sthrèpiti
Fanfarron – (spaccone) – fanfarùni
Fasòl – (fagiolo) –
Filhol – (figlioccio) –
Fons – (profondo) – ‘nfùnnu
Fòra – (extra moenia, campagna) – fòra
Fresquiero – (fresco) – friscarìja
Fugat – (scacciato) –
Gavàs –(gozzo) – vavàzzu
Gonela – (gonna, anche vestito) –
Gorbat –( ingobbito, curvato) –
Griçar – (rabbrividire) – ; La me griça la carn – M’aggrìzzanu li càrni
Gròlia – (a Pasqua) – ijé sbaràta la gròlia
Guinch – ( sghembo, storto) – sguìnciju
Jalinier – (pollaio) – gaddhrinàru
Joc – (trespolo x galline) – jòccu (da cui juccàru (pollaio)
Jonth – (unito, collegato) – gnùntu
Lagrema –(lacrima) – làgrima
L’autrier – (avantieri) –
Levar(se) – livà (s’è livàtu prèstu – si è alzato dal letto presto)
Liachamba – (giarrettiera) – ligagàmma
Mairastra – (matrigna) – mammàsthra
Manc – (neanche) – màncu
Manelha – (leva, di un qualche apparecchio) –
Mascle – (maschio) –
Mataràs – (materasso) –
Midona – (suocera) – donnamìa
Molhat – (inzuppato) –
Molhèr – (moglie) –
Mostachas – (baffi) – mustàzzi
Nascùt –(nato) – nascijùtu
Paìs – (paese) – paìjsi
Pasca – (Pasqua) –
Paston – (impasto x maiali, polli) – pastùni
Patana – (patata) – patàna
Pelandron –(fannullone) – pilandhrùni
Pichit – (poco) –
Piterille – (gioco con pietruzze) – pethricìnguli
Portichèlla – (spioncino) –
Portus – (buco) – pirtùsu
Pous – (polso) – pùzu
Revelhar –(svegliare) – rivigghijà
Rire – (ridere) – rìri
Refreschar – (raffreddare) – rifriscà
Rocolar –( tubare dei colombi) –
Ronflar –(russare) – rufhfijà
Rotlar – (gironzolare) – rotijà
Ruina – (rovina, sfacelo) –
Saniç – (sano) – sanìzzi
Sardignol – (sardo) – sardignòlu
Semana – (settimana) – simmàna
Sequiera – (siccità) –
Sèti – (sedile) – sèttu
Simple – (ingenuo) –
Sopa – (zuppa) –
Sor –(sorella) – sòru
Tartalhar – (balbettare) – tartagghijà (o ‘ncacagghijà)
Trebolu – (torbido) –
Truçar – (urtare) – thruzzà
Tsompar – (saltare) – zumpà
Tuiti dui – ( entrambi) – tùttidùij
Vacant – (vuoto) – vacàntu
Venella – (viuzza) – vanèddrha
Venres –(venerdi) – vènniri – (di vènnir’e di màrti nun si spòs’e nun si pàrti)
Verna – (ontano) – vérna
Viol – (viottolo, solco per irrigare) – vijòlu
Viravòut – (tornante di strada) –

Leave a comment

Send a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *