Nòvi Dìtti : Aggiunte a Mormanno e il suo Dialetto

Nòvi  Dìtti: aggiunta a “Mormanno e il suo dialetto”

Dopo la pubblicazione in Agosto 2014 della ricerca: Mormanno e il suo dialetto – Falco Editore, Cosenza, ogni giorno mi sono tornati in mente nòvi dìtti, che ho subito trascritto e che ora pubblico sul mio sito perchè tutti coloro che hanno comprato il libro( ma anche chi vuole) può scaricare ed inserirli in esso come aggiunta. Buona lettura.

841  A  cù  dòna  e  a  cù  prumìnti; a cumannà ijé àrti léggija
842  Addù  nun  ci   mìntisi  l’àcu,  po’  ci  mìntisi  la  càpu

843  An’avùtu   paròli

844  A  nà  vrhànca  siccàt’àij  àppicàtu  la  vértula?

845  Annumìnasi  lu  Diàvulu  e  spùntanu  li  còrni

846  A quànnu  a  quànnu  ci  l’avìja ‘ncappàta(u)

847  Attèntu  a  nun  ‘ntrhuppicà!

848  Avìssimu  mangiàtu  ‘ntrhò  lu  stéssu  piàttu?

849  A’ vìstu  la  malaparàta!

850  Beniméiju  nun  c’àggijhu  dìttu

851  Cèvuz’ e  muntùni,  mènz’a  lu  massàru  e  mènz’a  lu  patrhùni

852  Chi  ti  vò  appiccijà  ‘nu  làmpu

853  Chi  ti  vò   ìj  stòrtu

854  Ci  pòij  minà  cu ‘nà  màzza!

855  Cu  di  shchìna e  cu  di  pèttu, tùtti  tèninu  ‘nu  difèttu

856  Cu  l’amìci  pàttu,  cu  li  parènti  cuntràttu

857  Cunga  patìsci, po’  cumpiatìsci

858  Cu  nun  bbò  fatigà, sbìrru  o  mònacu  s’àdda  fa

859  Da  li  vòij  pàrati  dannànti, da  li  mùli  pàrati  darèri, da  li  parènti  dannànti e  darèri

860  Dàmi   ‘ssì  quattr’òssa

861 Dòppu  li  cunfètti  ijéssinu  li  difètti

862  Fèmmina  figghijàta  e  vìnu  travasàtu,  pi  quaranta  ijùrni  nunn’àna  ijèssi  tuccàti

863  Giùgnu  chijuvùsu,  massàru  piducchijùsu

864  Gùnu  nun   bbàli  e  l’àvutrhu   nun   sèrivi

865  Ijàvuzati  cùlu  e  sériviti  patrùni

866  Ijé  ggùnu  chi  paparìja!

867  Ijé  mègghiju  ìjni  addù  lu  patùtu  c’addù  lu  sapùtu

868  Ijé  nàtu, criscijùtu e pascijùtu  a  Murumànnu

869  Ijé  ‘nu(a)  ciùcciu  di  fatìga

870  Ijé  spiccicàt’a  lu  pàtrhi!(a la mamma)

871  La  buffétta  trhiculìja

872 L’acqua  di  giugnèttu  ti  shcashcija  lu pèttu

873 La  gaddrhìna  si  spìnna  quànnu  ijè  mòrta

874  La  fèmmina  chi  nun  si spòsa  rimànni  sèriva  di  ‘ncàsa

875  La  fèmmina, quànnu  ijé  bèddrha  di  natùra, chijù  cèssa  va  e  cchijù bèddrha  pàri

876  L’avulìva  di  cu  ijè,  la  ghijànna   addùnga  ijé

877  La(u)  zampèra  sutt’a  li  pèdi

878  L’è  arrivàtu  a  la  rìcchija

879  L’è  minàtu  ‘ncàpu  cum’a  lu  scurzùni

880  Li  cumpìnu  ‘nù  pijattìnu!

881  Li  fèmmini  bèddrhi  su’ ancòra  guardàti  quànnu  li  brùtti  su’ già  maritàti

882  Li stintìni  s’éranu  fàtti a  mazzacòrda!

883  L’òssu  vècchiju  cònza  ògni  pignàta

884  Lu  vèntu  di  màrzu pòrta l’addùru  di  la   primavera

885  Manijàmuni!

886  M’è  ijttàtu  lu  pìcciu

887  M’è  sapùtu  di  lu  pìcchi, nunn’è   arrivàtu  mànc’ a  li  gànghi

888  Mi  c’àgg hiju  spartùtu  lu  sònnu!

889  Mi  la  fàij  l’occhijatùra  ca  m’ànu  pigghijàt’  adòcchi?

890  Mò  abbùshcasi!

891  Mò  stùijati  lu  mùssu, ca  da  mìa  nun ci ‘ncàppasi  chijù nnénti

892  Mò  tìnni  vènisi  a  li  paròli  mèij

893  Natàli  a  lu  barcùni, Pàsca  cu  lu tizzoni

894  Nun  ci  vò  ‘nénti  pi  rimànni ‘mpìntu

895  Nunn’è  lìnnu  pi  fa  crùci

896  Nun  m’à  lassàtu  di pédi!

897  Nun  mi  nnì  putìa  scastagnà

898  Nun  pigghija  ricéttu

899  Nùri  e  dònni,  timpèsti e grànnini

900  O   quìssu  o  càzzi

901  Oramài  ràga  li  pédi!

902 Pìlurùssu,  pìlutrìstu,  nun  la  pirdòna  mànc’ a   Cristu

903  Pòvur’ a  quìddrha  càsa  addù  si  dìci  sèmpi  “vàcci tu”

904 Quànnu  lu  prèssicu matùra,  lu  ijùrnu  cu  la  nòtti  s’ammisùra.

905  Quànnu  pòij,  frìca  e  fricatìnni

906  Quiddhra  fèmmin’ a  mìja  mi  fa  sàngu

907  Quìssu  da  zìnnu  zìnnu  s’è  mangijàtu  pàn’ e  vùrpa

908  Quìssu  nun ci  mòri  ‘ntrhò  lu  lèttu

909  Sànta  Bàrbara  rilucénti,  salivànni  da  làmpi,  tròn’ e  vénti

910  Scijàcqua  Ròsa  e  bbìvi  Gnèsa

911  S’è  ijucàtu  pura  li  cavuzunéddrhi!

912  Si  l’è  abbascijàti  li  cavuzùni!

913  Su’  l’urtimi   strhépiti!
914  T’avìss’affucàtu  la  mammàna!

915  Vàsa  ‘ntèrra

916  Vvò’  stà  sèmpi  ‘nzùpra  ‘nzùpra  cum’a  l’ògghiju

Leave a comment

Send a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *