Da Poesie Inedite: A La Carpinìta

A La Carpinìta

Da lu pònti di li francìsi
‘na vijaréddhra va a la
Carpinìta, e ijégu, già da
quathràru, pi’nàvuthra
vìjarèddhra darèr’a la
cinthràli di Pethraijòlu
acchijanànnu, fin’a la
cappiddhruzza minni ija,
e po’ ddhrà m’assittàva.

Vidìja lu célu, e ‘ntòrnu tùttu
virdu, e da li dàvuti càrpini
ògni tàntu ‘na shchéra di sòli
‘nthrò l’òcchi fòrti mi sbattìja.

Lu vattinnèri abbàsciju vidìja
e lu Paìjsi ,Costa e Seminàriju,
prifùmi fòrt’ a lu nàsu sintìja,
cùmi ‘nu ‘ncantaméntu, chi sturdìja.

E tànnu, léggija, l’anima mìja
da la térra già luntàn’e vijàta,
bbulà vérsu lu célu mi parìja!

What do you want to do ?
New mail Copy

Leave a comment

Send a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *