In Bacheca

MORMANNO - IL PASTIFICIO D'ALESSANDRO STORIA E MEMORIA
Mercoledì 21 Aprile 2021
EDIZIONE AGEMA S.P.A. MILANO - AGOSTO 2020 La ricerca descrive le varie vicende della mirabile vita di “Don Salvatore”, ripercorrendo la storia... Leggi tutto...
Mormanno (Murumannu) nei secoli XVII e XVIII
Lunedì 22 Marzo 2021
Mormanno (Murumannu) nei secoli XVII e XVIII Questa mia ricerca ripropone alcuni dei momenti cruciali nella storia d’Italia, della Calabria e... Leggi tutto...
Da Poesie inedite: Corpose ombre
Mercoledì 14 Ottobre 2020
  Corpose ombre A volte di tristi pensier lampi affranto mio còr, molesti, van lacerando. Di smarriti sogni spesso beffardi... Leggi tutto...
Ricordo di Don Franco Perrone
Lunedì 13 Aprile 2020
    Ricordo di Don Franco Perrone Eri un ragazzino vivace, nei giochi tra noi, figli del popolo, al vicinato, curioso del mondo. Poi ci perdemmo... Leggi tutto...
Da Poesie Inedite: A La Carpinìta
Sabato 11 Aprile 2020
  A La Carpinìta Da lu pònti di li francìsi ‘na vijaréddhra va a la Carpinìta, e ijégu, già da quathràru, pi’nàvuthra... Leggi tutto...
STURNELLU

 


Sturnéllu antìcu di li ‘nzuprannùmi


Gannìna di Chijararuséddhra

Pòrta sétti suttanéddhri

Lu rìcciju a lu vantisìnu

Si la fissìja cu lu tacchìnu


Giuvannìna di Ijàngiularòsa

Nthrò la càscija ci téni ‘na còsa

Nùn sàpi nénti nì lu marìtu

Nì la fìgghija e nì lu zìtu


Ijangijulìna di Ciculatéra

Fa lu café di ‘nàthra manéra

E si tu ti lu vòij ‘mbarà

Fàtilu dìci ca ìjddhra lu sa


La mugghijéri di Tumascijòni

Ijé parénti cu Frangiscòni

Cugìna cu lu Zilàtu

E nipòti di Nasucacàtu


Nunzijàta di Shcuppétta

‘nthrò lu chijangàtu ci téni lu léttu

E dasùtta lu gàddhru e li gaddhrìni

‘nthrò lu cirnìcchiju li pulicìni


Pathrùna di nu cardìddhru

Ijé Cuncétta di Masthrìddhru

Fraschijàtu di culùri

Quànnu cànta ijé nu tinùri


Pircacciòla ijé sapùtu

Ca lu pòrcu ijé fuijùtu

‘ngimintàta cùmi ijéra

Ijé arrivàta a Cavaléra


Tirisìna di Cùrtupédi

Tu la tìrasi e ìjddhra véni

Si lu sàpi zu Pippìnu

T’allìscia lu mandulìnu


Za Tòlla vàscija vàscija

S’è assittàta sùpa la càscija

Lu marìtu sùtt’a lu fòrnu

E li sòrici pàscinu ‘ntòrnu


Su gentile segnalazione del Prof Giuseppe Cantisani

Ultimo aggiornamento (Lunedì 07 Giugno 2021 15:36)