In Bacheca

MORMANNO - IL PASTIFICIO D'ALESSANDRO STORIA E MEMORIA
Mercoledì 21 Aprile 2021
EDIZIONE AGEMA S.P.A. MILANO - AGOSTO 2020 La ricerca descrive le varie vicende della mirabile vita di “Don Salvatore”, ripercorrendo la storia... Leggi tutto...
Mormanno (Murumannu) nei secoli XVII e XVIII
Lunedì 22 Marzo 2021
Mormanno (Murumannu) nei secoli XVII e XVIII Questa mia ricerca ripropone alcuni dei momenti cruciali nella storia d’Italia, della Calabria e... Leggi tutto...
Da Poesie inedite: Corpose ombre
Mercoledì 14 Ottobre 2020
  Corpose ombre A volte di tristi pensier lampi affranto mio còr, molesti, van lacerando. Di smarriti sogni spesso beffardi... Leggi tutto...
Ricordo di Don Franco Perrone
Lunedì 13 Aprile 2020
    Ricordo di Don Franco Perrone Eri un ragazzino vivace, nei giochi tra noi, figli del popolo, al vicinato, curioso del mondo. Poi ci perdemmo... Leggi tutto...
Da Poesie Inedite: A La Carpinìta
Sabato 11 Aprile 2020
  A La Carpinìta Da lu pònti di li francìsi ‘na vijaréddhra va a la Carpinìta, e ijégu, già da quathràru, pi’nàvuthra... Leggi tutto...


'Na prufissuréssa  furastéra

 

Tinìaj li mànu béddhri lònghi,

dacussì mégghiju shcaffittùni

putìja minà, pirò ijéra 'na

bràva màsthra, ca 'mparàva !


Sìnni vidìja li rìcchji 'ntartaràti,

li mànu lòrdi o capìddhri sùpa

l’occhi, si muvìja sénza paròli

e ni ijnghìja di pìzzich’e shcàffi.


N' adduràva lu ijàtu si fumàvamu,

e si vidìja c’avìjamu l'ùgni lònghi

cchijù pirramàva, dicénnu < cu ti

vo' beni ti fà chijangì e cu ti vo' mali

ti fà riri!> e ijamu tùtti rigisthràti.Nni ‘ncappàva parulàcci ‘nthrò la ménti;

pirò cu li capìddhri carusàt' e lavàti

nòi ijéramu tùtti lìndi e pìnti!


A lu vrascéri vicìn’a la cattiddhra

c’éra ‘na prucissijùni, pi li guardà

li gàmmi dirìtt’e béddhri, e ìjddhra

pùra si cu la litturìna già ‘nùra

ògni matìna di vijàggiu facìja

sémpi cuntént’ e arzìlla vinija.


Ancòr’a li vòti mi vén’ amménti

la béddhra prufissurissa d’Italiànu

ca ‘mprìma médija ni iaprìja la ménti!

Ultimo aggiornamento (Giovedì 05 Novembre 2020 10:15)