In Bacheca

MORMANNO - IL PASTIFICIO D'ALESSANDRO STORIA E MEMORIA
Mercoledì 21 Aprile 2021
EDIZIONE AGEMA S.P.A. MILANO - AGOSTO 2020
Mormanno (Murumannu) nei secoli XVII e XVIII
Lunedì 22 Marzo 2021
Questa mia ricerca ripropone alcuni dei momenti cruciali nella storia d’Italia, della Calabria e soprattutto di Mormanno nei secoli XVII e XVIII.. Leggi tutto...
Da Poesie inedite: Corpose ombre
Mercoledì 14 Ottobre 2020
  Corpose ombre A volte di tristi pensier lampi affranto mio còr, molesti, van lacerando. Di smarriti sogni spesso beffardi... Leggi tutto...
Ricordo di Don Franco Perrone
Lunedì 13 Aprile 2020
    Ricordo di Don Franco Perrone Eri un ragazzino vivace, nei giochi tra noi, figli del popolo, al vicinato, curioso del mondo. Poi ci perdemmo... Leggi tutto...
Da Poesie Inedite: A La Carpinìta
Sabato 11 Aprile 2020
  A La Carpinìta Da lu pònti di li francìsi ‘na vijaréddhra va a la Carpinìta, e ijégu, già da quathràru, pi’nàvuthra... Leggi tutto...‘Nù ijettatùru


Ijé turnàtu ‘nu vécchiju paijsànu,

s’è abbicinàt’ e m’à dàtu la mànu.


Sapènnulu pi gùnu chi pòrta pìcciju,

cridètimi, màij pi ‘nu crapìcciju,

tàntu pi nun sapì di lègg’ e scrìvi,

cu ‘nà scùsa sùbbitu mìnni ìjvi.


Dòppu ‘na bèddhra cacchijavòta

m’àgghiju nficcàtu a ‘na bbànna rimòta.


Pi  putì scaricà ‘na cèrt’apprinzijùni,

mò vi fàzzu ‘na vèra cunfissijùni:


Pinzànnu di fa ‘na còsa ijùst’ e gàppa

(mi po’ capìsci sùlu cu ci ‘ncàppa)

àgghiju ficcàtu la mànu ‘nthrò lu cavuzùni

e m’àgghiju paspàtu fòrti li cugghij….

Ultimo aggiornamento (Sabato 31 Marzo 2018 15:27)